Проблематика правового регулювання приєднання об’єктів будівництва до інженерних мереж неодноразово піднімалася на засіданнях Ради директорів КБУ. На останньому було прийнято рішення сформувати робочу групу, яка працюватиме над удосконаленням законодавства у цій сфері. 20 грудня 2017 року в медіа-залі КБУ у форматі 5 O’clock відбулося установче засідання робочої групи.

Виконавчий директор КБУ Віталій Грусевич ознайомив учасників з пріоритетними напрямками роботи: нормативний – розробка проектів документів та аналіз їх впливу на функціонування ринку електричної енергії; практичний – надання експертних консультацій з вирішення конкретної проблеми згідно запитів, які надходитимуть від членів КБУ та учасників ринку.

11 червня набув чинності Закон України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII, який має запрацювати в повній мірі з березня наступного року. Закон передбачає розробку та затвердження відповідних підзаконних актів. Також 20 грудня відбулося і засідання Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії , який координує цей процес. Під час заходу було презентовано мультисервісну систему «Психея», яка дозволяє кожному зацікавленому учаснику ринку долучитися до процесу розробки нормативно-правових актів з енергетики.

Конфедерацію на цьому засіданні представляв експерт з енергетики Фронт-офісу КБУ Олег Костюченко, який і ознайомив учасників робочої групи КБУ з особливістю роботи цієї системи. Зокрема він зазначив, що система «Психея» приймає пропозиції щодо опублікованих проектів в електронному режимі, які стосуються підключення до електромереж:
1. Кодекс системи передачі
2. Кодекс комерційного обліку
3. Правила ринку
4. Правила ринку «на добу наперед»
5. Правила внутрішньодобового ринку
6. Ліцензійні умови на виробництво
7. Кодекс системи розподілу

Ці документи також будуть розміщені на офіційних сайтах Координаційного центру з надання правової допомоги, НКРЄКП, ДП «Енергоринок» та ДП «НЕК «Укренерго».

Розглянувши презентацію Psychea, учасники зосередили увагу на обговоренні сутності проблематики та узгодили подальший графік роботи.

Враховуючи визначний вплив цих проектів документів на функціонування ринку електричної енергії, Конфедерація приймає до 26 грудня 2017 року зауваження і пропозиції від усіх зацікавлених сторін. Після обговорення даних пропозицій в експертному колі, представник КБУ – Олег Костюченко, який працює у складі Координаційного центру, фахово відстоюватиме позицію КБУ на наступному рівні опрацювання проектів.